Spawanie elektrodą MMA

Spawanie elektrodą otuloną MMA Poznań

Głównymi zaletami metody są:

  • możliwość spawania różnych rodzajów i gatunków metali oraz ich stopów
  • możliwość spawania w każdej pozycji, w warunkach polowych nawet przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.
  • wykorzystywanie prostych w obsłudze, urządzeń do spawania MMA o małych gabarytach oraz brak konieczności podłączania butli z gazem osłonowym.
  • wysoka jakość spoin, dobre własności mechaniczne.

Spawanie elektrodą otuloną (MMA) - stali konstrukcyjnych oraz żeliwa

Świadczymy usługi spawania elektrodą otuloną - MMA (111)

  •  Stali konstrukcyjnej,
  •  Żeliwa,

(Manual metal arc welding – MMA) – jest to metoda spawania łukowego przy pomocy topliwej elektrody metalowej pokrytej otuliną topnika. Pomiędzy elektrodą a spawanym materiałem wytwarza się łuk elektryczny.

W czasie spawania otulina rozkłada się pod wpływem wysokiej temperatury wytwarzając substancje gazowe, które służą za gaz osłonowy oraz pokrywają spoinę żużlem. Obydwa z powyższych chronią spoinę przed wpływem powietrza atmosferycznego. Żużel dodatkowo zmniejszając szybkość stygnięcia spoiny.