Spawanie TIG

Spawanie TIG Poznań

Głównymi zaletami metody są:

  • bardzo wysoka jakość spoin, najwyższa z pośród wszystkich metod,
  • możliwość zastosowania do spawania prawie wszystkich metali m.in. stali węglowych, stali nierdzewnych, aluminium, miedzi, mosiądzu, tytanu, niklu i ich stopów.
  • Całkowity brak odprysków,
  • Możliwość spawania we wszystkich pozycjach
  • Możliwość spawania bardzo cienkich materiałów, nawet od 0,5mm grubości.

Spawanie TIG - stali konstrukcyjnych, nierdzewnych, kwasoodpornych oraz aluminium

Świadczymy usługi spawania metodą TIG (141)  – stali konstrukcyjnej, stali nierdzewnej i kwasodpornej oraz aluminium o grubości od 0,5 mm do 50mm. Metoda spawania nietopliwą elektrodą wykonaną z wolframu w osłonie gazów obojętnych takich jak argon, hel lub ich mieszaniny. Łuk jarzy się pomiędzy elektrodą wykonaną z wolframu, a spawanym materiałem. Jeziorko spawalnicze chronione jest przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych przez gaz osłonowy. Spoiwo zbliżone składem do rodzimego materiału dodawane jest ręcznie przez spawacza.