Spawanie MIG/MAG

Spawanie MIG / MAG Poznań

Głównymi zaletami tej metody są:

  • wysoka wydajność,
  • możliwość łączenia skomplikowanych elementów przy zachowaniu wysokiej jakości spoiny.
  • możliwość zastosowania do spawania stali konstrukcyjnych, nierdzewnych i aluminium (w zależności od zastosowanego gazu osłonowego, elektrody topliwej oraz prądu spawania)
  • możliwość zastosowania do spawania materiałów o bardzo zróżnicowanej grubości
  • możliwość spawania we wszystkich pozycjach
  • możliwość zrobotyzowania metody

Spawanie MIG/MAG - stali konstrukcyjnej, stali nierdzewnej i kwasoodpornej oraz aluminium.

Świadczymy uslugi spawania metodą półautomatyczną MIG/MAG (131/135/136/138)          
 stali konstukcyjnych, stali nierdzewnch, kwasoodpornych oraz aluminium.

Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG) lub aktywnych (MAG,). Jako gazy osłonowe obojętne najczęściej stosuje się argon lub hel. Natomiast jako gazy osłonowe aktywne – dwutlenek węgla lub jego mieszaninę z argonem.
W metodzie MIG/MAG łuk elektryczny jarzy się między spawanym materiałem a elektrodą w postaci drutu nawiniętego na rolkę. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu osłonowego obojętnego lub aktywnego.
Metoda ta znajduje zastosowanie zarówno w przemyśle lekkim jak i ciężkim. W zależności od zastosowanego gazu osłonowego, elektrody topliwej oraz prądu spawania, możliwe jest spawanie stali konstrukcyjnej, nierdzewnej oraz aluminium o bardzo zróżnicowanych grubościach.